Een kansrijke school voor ieder kind

Lees verder >

Rijke leeromgeving

Licht, ruim, warm en veilig; toen de Matthiasschool een nieuw schoolgebouw mocht betrekken, kon het team in het ontwerp haar eigen inzichten verwerken. Het leverde een moderne en rijke leeromgeving op.

Lees verder >

Cultuuronderwijs

De Matthiasschool is een brede school. Wij willen onze leerlingen zoveel mogelijk bagage in het leven meegeven. Zo maken we ons ook graag breed voor cultuur.

Lees verder >

Naschoolse activiteiten

De nieuwsgierigheid en ontdekkingszin van kinderen op de Matthiassschool worden niet alleen gestimuleerd onder schooltijd, maar ook daarna. Heeft de laatste bel geklonken, dan kunnen zij laten zien welke talenten ze hebben in sport en spel.

Lees verder >

De Vreedzame School

Als school bereiden we kinderen voor op hun deelname aan de samenleving. Daarvoor moeten zij niet alleen uitgerust worden met de juiste kennis, maar ook met de juiste sociale vaardigheden.

Lees verder >

Ons team

Elke dag helpen onze leerkrachten vol passie en gedrevenheid leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.

Lees verder >

Ons aanbod

Engels van groep 1 tot en met 8, een gezonde en actieve levensstijl nastreven, de schakelklas en Het Taakspel. Dit is typisch de Matthiasschool.

Lees verder >

Ouderkamer

De Matthiasschool wil ouders graag betrekken bij de school en bij het onderwijs aan hun kinderen. Daarvoor hebben we onder meer een Ouderkamer. In de Ouderkamer ontmoeten ouders elkaar en ontstaan er contacten met de school.

Lees verder >

Praktisch

De Matthiasschool heeft een team van 20 professionals, inclusief directie en ondersteunend personeel. De school telt 190 leerlingen.

Lees verder >

Fotoalbum

De Matthiasschool is een warme en fijne plaats. Dat zie je aan alles.

Bekijk het fotoalbum >

Nieuwsgierig?

De Matthiasschool wil kinderen prikkelen tot ontwikkelen, zodat zij uitgroeien tot zelfbewuste en actieve burgers in de 21e eeuw. Hoe wij dat doen? Kom langs en we laten het u zien. Wij leiden u graag rond door onze school.

Aanmelden en contact
Sluiten

Continurooster

De Matthiasschool werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en hier ook luncht.

De schooltijden zijn als volgt:

Van maandag tot en met vrijdag
8.30 uur - 14.00 uur

Vakanties en studiedagen

Download hier het rooster met vakanties en studiedagen voor schooljaar 2020 - 2021.

Speciale feesten

De Matthiasschool viert de traditionele feesten vanuit de Katholieke identiteit:

  • Sinterklaasfeest: Elk jaar rond 5 december brengt de Sint met zijn Pieten een bezoek aan de school.
  • Kerst: Ieder jaar vieren we met de hele school Kerst in de kerk en hebben de kinderen een Kerstdiner op school.
  • Carnaval: Carnaval is een feest dat gevierd wordt in de dagen voorafgaand aan Aswoensdag, waarmee de vastentijd van 40 dagen aanvangt tot aan Pasen.
  • Pasen: Met Pasen staan wij stil bij het Paasfeest en er is op school een Paasontbijt.

Klachtenregeling

De Matthiasschool hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat - vertrouwelijk - melden bij onze vertrouwenspersoon. Kijk voor de contactgegevens in de schoolgids -> Vertrouwenspersoon.

In de klachtenregeling van SaKS leest u hoe u een klacht kan indienen.

Gedragsprotocol

De Matthiasschool hecht veel waarde aan een veilige en geborgen schoolomgeving waarin kinderen (en medewerkers) zich gerespecteerd voelen. Pestgedrag wordt niet getolereerd. In ons gedragsprotocol staan duidelijke regels en afspraken hoe we met elkaar omgaan. Daar sturen we elke dag op, onder meer via het programma van De Vreedzame School.

Ouderraad

School is meer dan leren alleen. We gaan op schoolreisje, dagen onszelf uit tijdens de sportdag en vieren samen feestdagen zoals Pasen, Sinterklaas en Kerstmis. Om het team te helpen met het organiseren van deze activiteiten, is bij ons een ouderraad actief. Deze ouderraad bestaat uit actieve ouders met hart voor de school. Voor de schoolactiviteiten brengt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage in rekening. Kijk in de schoolgids voor de hoogte van dit bedrag.

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van de Matthiasschool bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van vier jaar gekozen. De Matthiasschool is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over de Matthiasschool kunt u nalezen in de schoolgids, die wij jaarlijks publiceren.

Groepsindeling

Bekijk hier de groepsindeling schooljaar 2020 - 2021.

Sluiten
Sluiten

Continurooster

De Matthiasschool werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en hier ook luncht.

De schooltijden zijn als volgt:

Van maandag tot en met vrijdag
8.30 uur - 14.00 uur

Vakanties en studiedagen

Download hier het rooster met vakanties en studiedagen voor schooljaar 2020 - 2021.

Speciale feesten

De Matthiasschool viert de traditionele feesten vanuit de Katholieke identiteit:

  • Sinterklaasfeest: Elk jaar rond 5 december brengt de Sint met zijn Pieten een bezoek aan de school.
  • Kerst: Ieder jaar vieren we met de hele school Kerst in de kerk en hebben de kinderen een Kerstdiner op school.
  • Carnaval: Carnaval is een feest dat gevierd wordt in de dagen voorafgaand aan Aswoensdag, waarmee de vastentijd van 40 dagen aanvangt tot aan Pasen.
  • Pasen: Met Pasen staan wij stil bij het Paasfeest en er is op school een Paasontbijt.

Klachtenregeling

De Matthiasschool hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat - vertrouwelijk - melden bij onze vertrouwenspersoon. Kijk voor de contactgegevens in de schoolgids -> Vertrouwenspersoon.

In de klachtenregeling van SaKS leest u hoe u een klacht kan indienen.

Gedragsprotocol

De Matthiasschool hecht veel waarde aan een veilige en geborgen schoolomgeving waarin kinderen (en medewerkers) zich gerespecteerd voelen. Pestgedrag wordt niet getolereerd. In ons gedragsprotocol staan duidelijke regels en afspraken hoe we met elkaar omgaan. Daar sturen we elke dag op, onder meer via het programma van De Vreedzame School.

Ouderraad

School is meer dan leren alleen. We gaan op schoolreisje, dagen onszelf uit tijdens de sportdag en vieren samen feestdagen zoals Pasen, Sinterklaas en Kerstmis. Om het team te helpen met het organiseren van deze activiteiten, is bij ons een ouderraad actief. Deze ouderraad bestaat uit actieve ouders met hart voor de school. Voor de schoolactiviteiten brengt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage in rekening. Kijk in de schoolgids voor de hoogte van dit bedrag.

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van de Matthiasschool bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van vier jaar gekozen. De Matthiasschool is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over de Matthiasschool kunt u nalezen in de schoolgids, die wij jaarlijks publiceren.

Groepsindeling

Bekijk hier de groepsindeling schooljaar 2020 - 2021.


Ik wil graag:
Een rondleiding krijgen
Mijn kind inschrijven


Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.