Een kansrijke school voor ieder kind

Lees verder >

Rijke leeromgeving

Licht, ruim, warm en veilig; toen de Matthiasschool een nieuw schoolgebouw mocht betrekken, kon het team in het ontwerp haar eigen inzichten verwerken. Het leverde een moderne en rijke leeromgeving op.

Lees verder >

Cultuuronderwijs

De Matthiasschool is een brede school. Wij willen onze leerlingen zoveel mogelijk bagage in het leven meegeven. Zo maken we ons ook graag breed voor cultuur.

Lees verder >

Naschoolse activiteiten

De nieuwsgierigheid en ontdekkingszin van kinderen op de Matthiassschool worden niet alleen gestimuleerd onder schooltijd, maar ook daarna. Heeft de laatste bel geklonken, dan kunnen zij laten zien welke talenten ze hebben in sport en spel.

Lees verder >

De Vreedzame School

Als school bereiden we kinderen voor op hun deelname aan de samenleving. Daarvoor moeten zij niet alleen uitgerust worden met de juiste kennis, maar ook met de juiste sociale vaardigheden.

Lees verder >

Ons team

Elke dag helpen onze leerkrachten vol passie en gedrevenheid leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.

Lees verder >

Ons aanbod

Engels van groep 1 tot en met 8, een gezonde en actieve levensstijl nastreven, de schakelklas en Het Taakspel. Dit is typisch de Matthiasschool.

Lees verder >

Ouderkamer

De Matthiasschool wil ouders graag betrekken bij de school en bij het onderwijs aan hun kinderen. Daarvoor hebben we onder meer een Ouderkamer. In de Ouderkamer ontmoeten ouders elkaar en ontstaan er contacten met de school.

Lees verder >

Praktisch

De Matthiasschool heeft een team van 20 professionals, inclusief directie en ondersteunend personeel. De school telt 190 leerlingen.

Lees verder >

Fotoalbum

De Matthiasschool is een warme en fijne plaats. Dat zie je aan alles.

Bekijk het fotoalbum >

Nieuwsgierig?

De Matthiasschool wil kinderen prikkelen tot ontwikkelen, zodat zij uitgroeien tot zelfbewuste en actieve burgers in de 21e eeuw. Hoe wij dat doen? Kom langs en we laten het u zien. Wij leiden u graag rond door onze school.

Aanmelden en contact
Sluiten

Gezonde school

De Matthiasschool draagt bij aan een gezonde en actieve levensstijl van kinderen. Wij stimuleren het eten van groente en fruit en het drinken van water op school. Daarnaast hebben we een vakleerkracht bewegingsonderwijs in dienst, die leerlingen het plezier van sporten en bewegen laat ontdekken.

Engels van groep 1 tot en met 8

We leven steeds meer in een internationale omgeving. De voertaal? Engels. Hoe eerder kinderen deze taal leren beheersen, hoe groter hun wereld wordt. Engels is verplicht in groep 7 en 8 van het basisonderwijs, maar wij beginnen er al mee vanaf groep 1. Spelenderwijs natuurlijk. Met Groove.me, een methode die de taal leert aan de hand van… popliedjes. Met Groove.me ga je Engels spreken, schrijven, lezen én zingen.

Samenwerking met het SKOA

Officieel is de Matthiasschool geen Integraal Kind Centrum, maar wij delen wel ons gebouw met kinderopvangorganisatie SKOA, waarmee we een warme relatie onderhouden. Dankzij veelvuldig overleg over en weer is er sprake van een soepele overgang van peuteropvang naar kleuteronderwijs. En samen bieden we in een doorgaande leerlijn extra ondersteuning aan jonge kinderen die met name worstelen met een taalachterstand.

Schakelklas

Elke school is onderdeel van een omgeving en stemt daar haar onderwijs op af. Tenminste, zo doen we dat op de Matthiasschool. Wij hebben veel kinderen met een diverse culturele achtergrond die het Nederlands nog niet volledig beheersen. In groep 3 hebben we een schakelklas samengesteld, waarin deze kinderen aanvullend taalonderwijs krijgen.

Het Taakspel

Niet door elkaar heen praten, netjes je spullen opruimen. Leerprestaties worden beter, als kinderen in de klas zich aan de regels houden en er rust is. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij spelen Het Taakspel om kinderen bewust te maken van de regels in de klas. Zoals bij elk spel hoort er een beloning. Die beloning kiezen de leerlingen in overleg met de leerkracht, van extra buitenspelen tot samen koekjes bakken. Zo zetten we een sterk instrument in bij de gedragsbeïnvloeding: we belonen positief handelen.

Sluiten
Sluiten

Gezonde school

De Matthiasschool draagt bij aan een gezonde en actieve levensstijl van kinderen. Wij stimuleren het eten van groente en fruit en het drinken van water op school. Daarnaast hebben we een vakleerkracht bewegingsonderwijs in dienst, die leerlingen het plezier van sporten en bewegen laat ontdekken.

Engels van groep 1 tot en met 8

We leven steeds meer in een internationale omgeving. De voertaal? Engels. Hoe eerder kinderen deze taal leren beheersen, hoe groter hun wereld wordt. Engels is verplicht in groep 7 en 8 van het basisonderwijs, maar wij beginnen er al mee vanaf groep 1. Spelenderwijs natuurlijk. Met Groove.me, een methode die de taal leert aan de hand van… popliedjes. Met Groove.me ga je Engels spreken, schrijven, lezen én zingen.

Samenwerking met het SKOA

Officieel is de Matthiasschool geen Integraal Kind Centrum, maar wij delen wel ons gebouw met kinderopvangorganisatie SKOA, waarmee we een warme relatie onderhouden. Dankzij veelvuldig overleg over en weer is er sprake van een soepele overgang van peuteropvang naar kleuteronderwijs. En samen bieden we in een doorgaande leerlijn extra ondersteuning aan jonge kinderen die met name worstelen met een taalachterstand.

Schakelklas

Elke school is onderdeel van een omgeving en stemt daar haar onderwijs op af. Tenminste, zo doen we dat op de Matthiasschool. Wij hebben veel kinderen met een diverse culturele achtergrond die het Nederlands nog niet volledig beheersen. In groep 3 hebben we een schakelklas samengesteld, waarin deze kinderen aanvullend taalonderwijs krijgen.

Het Taakspel

Niet door elkaar heen praten, netjes je spullen opruimen. Leerprestaties worden beter, als kinderen in de klas zich aan de regels houden en er rust is. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij spelen Het Taakspel om kinderen bewust te maken van de regels in de klas. Zoals bij elk spel hoort er een beloning. Die beloning kiezen de leerlingen in overleg met de leerkracht, van extra buitenspelen tot samen koekjes bakken. Zo zetten we een sterk instrument in bij de gedragsbeïnvloeding: we belonen positief handelen.


Ik wil graag:
Een rondleiding krijgen
Mijn kind inschrijven


Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.