Bel 072-5403606 >>

Piramideproject

Piramide 

De Matthiasschool heeft 2 heterogene kleutergroepen en vanaf februari 2018 een homogene instroomgroep. Twee groepen met jongste en oudste kleuters samen en een derde groep met jongste kleuters. Er wordt gewerkt met het Piramideproject. Door de keuze van het piramideproject streven we naar het ontwikkelen van een sterke en brede basis, waardoor de kansen op een succesvol doorlopen van de basisschool worden vergroot.
 
Dit trachten we te bereiken door:
  1. Uit te gaan van ervaringen van kinderen en het vergroten van hun betrokkenheid
  2. Het geven van extra hulp en ondersteuning bij het spelen, werken en leren
  3. Het creëren van een veilige en uitdagende omgeving
  4. De ouderbetrokkenheid te vergroten.
Het piramideproject kent twee belangrijke pijlers:
  1. Het stimuleren van jonge kinderen in hun spel
  2. Het op gestructureerde wijze bijbrengen van een aantal vaardigheden.
Het piramideproject bestaat uit een vrij deel en een gericht deel.
In het vrije deel kunnen de kinderen naar eigen wens en behoefte spelen.
Spel is belangrijk voor de ontwikkeling. In het gerichte deel van het project wordt gewerkt met thema's.
Om er voor te zorgen dat alle ontwikkelingsgebieden op evenwichtige wijze aan bod komen, wordt per jaar iedere twee weken een project gepland.
In de peutergroep en de groepen 1 en 2 komen dezelfde onderwerpen aan de orde, maar zijn zo gegroepeerd dat op een steeds hoger niveau wordt gewerkt.
Binnen elk thema staat een ontwikkelingsgebied centraal, maar de andere ontwikkelingsgebieden komen tevens aan de orde. Een thema duurt twee weken en kent verschillende fasen:
  • Oriënteren - het onderwerp wordt geïntroduceerd (ontdektafel, verhaal of concreet voorwerp)
  • Demonstreren - het onderwerp wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeelden
  • Verbreden - er worden verbanden gelegd met de eigen ervaringen en gezocht naar verschillen en overeenkomsten.
  • Verdiepen - met behulp van diverse materialen worden kinderen uitgedaagd na te denken over het onderwerp. waarbij ze leren na te denken over situaties en gestimuleerd worden in het bedenken van oplossingen.
Een cruciale rol in het project is weggelegd voor de tutor.
In de groepen 1 en 2 is een aantal uren per week een extra leerkracht (tutor) aanwezig om kinderen, die dat nodig hebben, individueel te begeleiden

Contact

Matthiasschool
Spieghelplein 45
1813 XV Alkmaar

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17.00 uur.
Tel: 072-5403606

Aanmelden >>