Bel 072-5403606 >>

Klachtenprocedure

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon werkzaam binnen SAKS of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij SAKS is de behandeling daarvan geregKleld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school wordt opgelost.

Indien de klacht niet naar tevredenheid met de directie van de school wordt opgelost, bestaat er de mogelijkheid om de contactpersoon van de school te raadplegen. Contactpersonen zijn verbonden aan de school. Elke school heeft een eigen contactpersoon. Contactpersonen zijn het aanspreekpunt bij klachten binnen een school. 

De contactpersoon kan u tevens ondersteunen bij verwijzing naar de (externe) vertrouwenspersoon van het bestuur. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en dus niet verbonden aan een school of de organisatie. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zo nodig betrekt de vertrouwenspersoon het College van Bestuur erbij. De vertrouwenspersoon van SAKS is:

Contactpersoon van de school:

Els Scholten
Werkt op: Wo t/m vr
e-mail: e.scholten@saks.nl

Externe vertrouwenspersoon:

Jeanette Jager en Freek Walther
Willibrordus Business Center

Unit 1.04
Kennemerstraatweg 464
1851 NG  Heiloo
E-mail: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl
Telefoon Petra Vervoort: 06-15178645
Telefoon Frek Walther: 06-40816327
 

Als de klacht niet tot tevredenheid is opgelost binnen SAKS, kan de klacht formeel ingediend worden bij de klachtencommissie. SAKS is aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag Telefoon 070-3925508.

Contact

Matthiasschool
Spieghelplein 45
1813 XV Alkmaar

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17.00 uur.
Tel: 072-5403606

Aanmelden >>