Een kansrijke school voor ieder kind

Lees verder >

Rijke leeromgeving

Licht, ruim, warm en veilig; toen de Matthiasschool een nieuw schoolgebouw mocht betrekken, kon het team in het ontwerp haar eigen inzichten verwerken. Het leverde een moderne en rijke leeromgeving op.

Lees verder >

Cultuuronderwijs

De Matthiasschool is een brede school. Wij willen onze leerlingen zoveel mogelijk bagage in het leven meegeven. Zo maken we ons ook graag breed voor cultuur.

Lees verder >

Naschoolse activiteiten

De nieuwsgierigheid en ontdekkingszin van kinderen op de Matthiassschool worden niet alleen gestimuleerd onder schooltijd, maar ook daarna. Heeft de laatste bel geklonken, dan kunnen zij laten zien welke talenten ze hebben in sport en spel.

Lees verder >

De Vreedzame School

Als school bereiden we kinderen voor op hun deelname aan de samenleving. Daarvoor moeten zij niet alleen uitgerust worden met de juiste kennis, maar ook met de juiste sociale vaardigheden.

Lees verder >

Ons team

Elke dag helpen onze leerkrachten vol passie en gedrevenheid leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.

Lees verder >

Ons aanbod

Engels van groep 1 tot en met 8, een gezonde en actieve levensstijl nastreven, de schakelklas en Het Taakspel. Dit is typisch de Matthiasschool.

Lees verder >

Ouderkamer

De Matthiasschool wil ouders graag betrekken bij de school en bij het onderwijs aan hun kinderen. Daarvoor hebben we onder meer een Ouderkamer. In de Ouderkamer ontmoeten ouders elkaar en ontstaan er contacten met de school.

Lees verder >

Praktisch

De Matthiasschool heeft een team van 20 professionals, inclusief directie en ondersteunend personeel. De school telt 190 leerlingen.

Lees verder >

Fotoalbum

De Matthiasschool is een warme en fijne plaats. Dat zie je aan alles.

Bekijk het fotoalbum >

Nieuwsgierig?

De Matthiasschool wil kinderen prikkelen tot ontwikkelen, zodat zij uitgroeien tot zelfbewuste en actieve burgers in de 21e eeuw. Hoe wij dat doen? Kom langs en we laten het u zien. Wij leiden u graag rond door onze school.

Aanmelden en contact
Sluiten

Als er ruzie is tussen kinderen, ligt het voor de hand dat de leerkracht tussen beide komt en de boel sust. Op de Matthiasschool pakken we het iets anders aan. Hier zijn onze leerlingen de ‘vredestichters’. Het is een van de mooie facetten van De Vreedzame School.

Hoor- en wederhoor

De Vreedzame School is een pedagogisch programma waarmee kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Het bestrijkt thema’s als verantwoordelijkheid nemen, met elkaar communiceren (ook over gevoelens) en begrip hebben voor elkaar.

We leiden in De Vreedzame School oudere leerlingen op tot ‘mediatoren’ die bemiddelen bij conflicten tussen kinderen. Dat is een serieuze zaak. Je past hoor- en wederhoor toe, laat iedereen zijn zegje doen en stopt pas wanneer iedereen elkaar een hand heeft gegeven.

Gestructureerd aanpakken

Hun hele basisschooltijd - van groep 1 tot en met 8 - zijn kinderen gestructureerd bezig met De Vreedzame School, steeds in blokken die schoolbreed worden behandeld. Zo wordt in onze minimaatschappij het gedrag gevormd, waarmee kinderen kunnen uitgroeien tot actieve en betrokken burgers in de ‘grote maatschappij’.

Sluiten
Sluiten

Als er ruzie is tussen kinderen, ligt het voor de hand dat de leerkracht tussen beide komt en de boel sust. Op de Matthiasschool pakken we het iets anders aan. Hier zijn onze leerlingen de ‘vredestichters’. Het is een van de mooie facetten van De Vreedzame School.

Hoor- en wederhoor

De Vreedzame School is een pedagogisch programma waarmee kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Het bestrijkt thema’s als verantwoordelijkheid nemen, met elkaar communiceren (ook over gevoelens) en begrip hebben voor elkaar.

We leiden in De Vreedzame School oudere leerlingen op tot ‘mediatoren’ die bemiddelen bij conflicten tussen kinderen. Dat is een serieuze zaak. Je past hoor- en wederhoor toe, laat iedereen zijn zegje doen en stopt pas wanneer iedereen elkaar een hand heeft gegeven.

Gestructureerd aanpakken

Hun hele basisschooltijd - van groep 1 tot en met 8 - zijn kinderen gestructureerd bezig met De Vreedzame School, steeds in blokken die schoolbreed worden behandeld. Zo wordt in onze minimaatschappij het gedrag gevormd, waarmee kinderen kunnen uitgroeien tot actieve en betrokken burgers in de ‘grote maatschappij’.


Ik wil graag:
Een rondleiding krijgen
Mijn kind inschrijven


Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.