Bel 072-5403606 >>

Taakspel

Sinds een aantal jaren wordt in de groepen Taakspel gespeeld. De kinderen spelen elke week een 'spel' voor een zelfgekozen beloning. Dit kan bijvoorbeeld een keertje extra buitenspelen zijn op de vrijdagmiddag, koekjes bakken, een optreden doen voor de klas en nog veel meer. 

Korte inhoud van Het Taakspel

Het Taakspel is een groepsgerichte werkwijze om leerlingen te leren zich beter aan de klassenregels te houden. Doordat klassenregels beter worden nageleefd, vermindert onrustig, storend en eventueel aanwezig agressief gedrag. Het Taakspel beïnvloedt zo het taakgerichtegedrag van leerlingen. Als er minder verstoringen zijn tijdens een les kan er namelijk beter gewerkt worden. Het kan echter ook op directe wijze taakgericht gedrag bewerkstelligen als de regels daarop toegespitst worden. Bovendien leidt op een prettige manier met elkaar omgaan tot een beter klimaat in de klas. Er worden meer complimenten uitgedeeld en minder corrigerende opmerkingen gemaakt. Afhankelijk van de gekozen regels leren leerlingen ook meer rekening te houden met elkaar.
 

Achtergrond van het Taakspel

Het Taakspel maakt gebruik van verschillende gedragsbeïnvloedende technieken die gebaseerd zijn op de leertheorie. De belangrijkste elementen uit de leertheorie voor het Taakspel zijn: gedragsinstructie (vertellen welk gedrag gewenst is), modelleren (leerlingen leren van elkaar en de leerkracht), positieve bekrachtiging van gewenst gedrag (complimenteren), afzwakken van ongewenst gedrag (het wegnemen van een gekregen kaart), uitdoven van ongewenst gedrag (door negeren).

Elementen van het Taakspel

Het gedrag van de leerlingen wordt tijdens de reguliere lessen door het Taakspel beïnvloed. De klas wordt na een observatieperiode in teams verdeeld. Essentieel hierbij is dat de teams vergelijkbaar zijn qua regelovertredend gedrag. Het observeren blijft regelmatig terugkomen om de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen volgen. De leerlingen worden betrokken bij het opstellen van de regels en de beloningen die ze kunnen verdienen als zij zich aan de regels houden. Leerlingen die bij elkaar in een team zitten, stimuleren elkaar zich aan de regels te houden. Per week moet er 3 keer Taakspel gespeeld worden (duo’s moeten dit in overleg doen; de ene week de ene duo 2 keer en de andere week 1 keer).

De opbouw van het Taakspel

Het Taakspel wordt in drie fasen van ongeveer 4 maanden ingevoerd.

Contact

Matthiasschool
Spieghelplein 45
1813 XV Alkmaar

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17.00 uur.
Tel: 072-5403606

Aanmelden >>