Bel 072-5403606 >>

Groep 2

juf Anita en juf Danielle

Wij zijn groep 2 van de Matthiasschool. Er zitten 27 kinderen in onze groep.
Op maandag, dinsdag en woensdag om de week werkt juf Anita , op woensdag (om de week), donderdag en vrijdag werkt juf Danielle. Juf Katja helpt ons ook  en juf Conny geeft op de maandag extra taalles aan de kinderen die dat nodig hebben. We boffen wel met zoveel juffen.

We krijgen maandagmiddag gymles van een vakdocent. We gymmen met groot materiaal, doen tik- en dansspelletjes en hebben veel plezier in de speelzaal.

Het eerste half jaar hebben we elke vrijdag muziekles van juf Claartje van Artiance. Zij speelt heel mooi op de harp en ze leert ons leuke liedjes. We vinden het geweldig om samen muziek te maken.

Op maandag en donderdagochtend is er een inloop. De ouders mogen dan om half 9 in de klas blijven en samen met hun kind een werkje maken. Zo kunnen de kinderen laten zien wat we doen in de klas.

We gaan iedere ochtend en middag in de kring. We leren veel leuke dingen in de kring. We lezen prentenboeken, we doen taal en reken spelletjes en we leren ook al letters en cijfers. We leren ook hoe we gezellig en goed met elkaar om kunnen gaan.

In de klas werken we met het kiesbord. We kunnen kiezen uit heel veel hoeken zoals de huishoek, de bouwhoek, de zandtafel, het verfbord , de computer en nog veel meer. We mogen ook een puzzel of spelletje uit de kasten kiezen. Als we een opdracht moeten maken hangt juf ons naamkaartje op.

 We krijgen ook Engels in de klas. Zo kunnen we in het Engels al tellen tot 10!

Voor elke vakantie mogen we op de vrijdagmiddag speelgoed meenemen van thuis.

We hebben het tot nu toe erg naar ons zin in groep 2 en gaan er een gezellig en fijn jaar van maken.

Groetjes van groep 2.

.